0

ჩაი*ვი

უმეტესად გამოიყენება მეგობრების მიმართ, განსაკუთრებით მაშინ როცა ტელეფონზე საუბრისას გიშლიან ხელს ან ნერვებზე თამაშობენ

ვლაპარაკობ ტელეფონზე ჩაი*ვით სუყველამ