0

ზურგს უკან ენა ამოგდებულები

ადამიანები რომლებსაც ერთი ადგილი და პირში თქმის უნარი არ გააჩნიათ იმისა თუ რას ფიქრობენ და ზურგს უკან გჭორავენ ასევე გაძახებენ რაღაცეებს თითქოს გაღელვებს მათი სოფლელური გამოხტომები

როდესაც ადამიანი დგას მეორე ადამიანთან ერთად და საუბრობს, ამ დროს კი ცოდვილები ახლოს დგანან და შენზე (თქვენზე) ლაპარაკობენ და ტექნიკურად ტონს ამაღლებენ სიტყვებით "ცოდო" "ვაი შე საწყალოო"