0

იაზო

ამ სიტყვას გამოიყენებებ ადამიანების დასახასიათებლად, რომელთაც შეუძლიათ პირდაპირ "მწარედ" სიმართლის თქმა.
იაზო - იაზვას გაუარესებული ფორმაა.
იაზვა - язва

რა იაზო ქალია.
მაგარი იაზვა ტიპია.