0

გარაგატყაებ თავს

როგორც ასეთი,,გარაგატყაებ თავს” გეგუთლები იტყვის ხოლმე და ნიშნავს ,,დაგაცლი თმებს”.

გოგო: ბიჭოო გარაი თუარა გეილახები.
ბიჭი: არა ბერწოული მინდა!
გოგო: გარაითქვა თუარა გარაგატყაებ თავს!