0

კრიჭა

ზუსტად არავინ იცის თუ რა არის კრიჭა, მაგრამ თუ ვინმეს შეეკრა, დანძრეული აქ. ყველაზე ხშირად, კრიჭის შეკვრა გამოწვეულია გადაჭარბებულად ალკოჰოლის მიღების ან ბიოს მოწევის შემთხვევაში.

ხალხში ყველაზე გავრცელებული ხერხი კრიჭის გამოსაკვრელად არის დაზარალებულის ენის დაჭერა.

"გუშინ დათოს კრიჭა შეეკრა, წაიქცა და პირიდან დუჟი გადმოდიოდა, გვეგონა რო იბრიდებოდა, პროსტა ბოლოს ყველაფერი კარგად დასრულდა"