0

თავი რატომ არ დაგრჩა

გამოიყენებოდა 20 საუკუნის მიწურულს და 21ს დასაწყისში. მასწავლებლის მიმართვა

მოსწავლე: რვეული სახლში დამრჩა.
მასწავლებელი: თავი რატომ არ დაგრჩა

0

თავი რატომ არ დაგრჩა

სიტყვა რომელიც გამოიყენება მასწავლებლის მიერ მოსწავლის მისამართით რომელსაც რვეული სახლში დარჩა ( სავარაუდოდ აღნიშნულ მოსწავლეს საშინაო დავალება არ აქვს შესრულებული და რვეულს მერხის ქვეშ მალავს)

-ჯუმბერი სად არის შენი რვეული? -სახლში დამრჩა. -თავი რატომ არ დაგრჩა ?