0

ძნეყვი

გამხდარი აღნაგობის ადამიანი, მსუქანი ადამიანის მოქნილობით.

"ბიჭო, ეს ბენზემა რა ძნეყვია რა!"