0

პატარძალო არ აგცდება

სხარტულა. ხაზგასმა რომ პირველი ღამე გარდაუვალი იქნება.

ამას ისე არ ასცდება ეს საქმე ,როგორც პატარძალს პირველი ღამე.