0

პროჭზე გახევა

ძლიერ მოტივირებული ინდივიდის თავგანწირული მოქმედება დასახული მიზნის მისაღწევად.

- ბიჭო გიომ ის საგანი ჩააბარა?
- ვერა ტოოო ტიპი პროჭზე გაიხა და მაინც შეეტენა. მაგარი ჩაყლეება ლექტორი ყავს.