0

დუნდუკი

პიროვნება, რომელიც იმერელია და ამავდროულად სიარული ასაკის მიუხედავად ვერ ისწავლა.

რავა დადუნდუკებ.