0

შაშუბეშა

ასე ეძახიან ელამ ადამიანს.

- შაშუბეშ, ვერ გავიგე ჩვენ ხუთიდან რომელს ყვიყურებ?