0

მძღნერის შადრევანი

იგივე მძღნერის "ფანტანი" - გამოიყენება ძალიან არასასურველი განგრძობითი სიტუაციის დასახასიათებლად, რომელიც გრძელდება კვირების, თვეების, წლების მანძილზე და არ შემოიფარგლება მხოლოდ ლაკონური მცირე დროის მონაკვეთით.

ვინ არის ეს გოგო, რა დავუშავე, ცხოვრება მიქცია მძღნერის ფანტანად...