1

სვაბოდა

ამ სიტყვას ძირითადად იყენებენ 5-6 კლასელები პარასკევს, გაკვეთილეიბის დასრულების შემდეგ

აეეე სვაბოდაა ჩემი კაიი!