1

ეგ ნაცემი მყავს

განდონი ბავშვის ყოველდგიური ტყუილი რომლითაც უბანში სახელს იხვეჭს,სანამ სიმართლეს გაიგებენ.

1)ეგ ნაცემი მყავს დიღმის ტყეში გადავიყვანეთ მე და ნარკუშამ ვაკაჩავეთ და გავლახეთ