1

გავატანინებ

როდესაც უცხო ადამიანს ან მეგობარს სთხოვ სიგარეტს და სანთებელას, ის თვითონ გიკიდებს და კარგად ვერ მოეკიდა, თუმცა პატარა ნაპერწკლიდან ცდილობ, რომ მოუკიდო, რადგან სანთებელის გამორთმევა ხელახლა ტეხავს.

- რას ეწევი შეჩემა არ მოეკიდა, მოგიკიდებ
- ნიჩიო, გავატანინებ