0

ხიპიში

ხიპიში - ორ ან რამდენიმე ადამიანს შორის მომხდარი სიტყვიერი შელაპარაკება, რომელიც დაძაბულია, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არ გადაიზრდება ჩხუბში. ძირითადად გამოიყენება პოსტფაქტუმ, ამბის მოყოლის დროს.

-გუშინ შეჩემა გიუშას იქით უბნელთან უხიპიშია და ჩხირამ გაარასხოდა