0

მეგობრობამ გაიმარჯვა

წაგებული შვილის მშობელი ან ისეთი მშობელი რომელსაც ძალიან ეჩქარება. ხშირ შემთხვევაში ხმარობენ ის მოთამაშეებიც, რომლებსაც ანგარიში დაავიწყდათ.

-ქიში და შამა...
-წამოდი დემიკო, მეგობრობამ გაიმარჯვა.