0

კი (ემფატიკური)

გამოიყენება გინების გასაძლიერებლად და ემოციური ფონის გასაძლიერებლად.

"შენი დედა კი მოვტყან"
გრიშა ონიანი (9:12)