0

ჩიხოტკა

ექსტრა გამხდარ-გამხმარი ტიპი. სიტყვა გამოყენებას ჰპოვებს ძირითადად “უბანზე” მდგარ კამანდაში.

-რა ჩიხოტკა ხარ შენ ძმობას ვფიცავარ.