0

მაპზე უკეთესი

გამოგონილი ობიექტი, რომელსაც ჩრდილო-ატლანტიკურ ალეანსში გაწევრიანებისადმი მიდრეკილი ქვეყნების მთავრობის წევრები იყენებენ ადგილობრივი მოსახლეობის დროებით დასამშვიდებლად.

-...და რა მოგვცა ბრიუსელის სამიტმა?
-რა მოგვცა?! რა მოგვცა და მაპზე უკეთესი.