0

პროჭის სუნი

უაღრესად გარეწარი ადამიანი, რომლის დასახასიათებლადაც აღარავითარი შეურაცხყოფა აღარ არის საკმარისი. ადამიანი, რომლზეც აღარც დედის გინება ჭრის და არც ყლის ძახილი.

აუ შენ რა უნდა გელაპარაკო, შე პროჭის სუნო ადამიანო!