0

შეჩ

შეჩემას,შეჩემისას შემოკლებული ვარიანტი.შექმნილია დროისა და ენერგიის დაზოგვის მიზნით

რა კლასნად ხარ შეჩ