0

ე დეინახე

ეს სიტყვა სათავეს იღებს იმერეთიდან, კერძოდ ზესტაფონიდან. გამოიყენება გაბრაზების, გაკვირვების და სხვადასხვა ემოციების გამოსახატად.

ფილმში კოცნაობის მომენტის დროს
-ე დეინახე