0

მოუწე

ძირითადად გამოიყენება ჭამის დროს, რაც მიშნავს მოასუფთავე-ს

-ვეღარ ვჭამ...
-მოუწე ნამცეცი არ დარჩეს იცოდე