0

შეყავი ქალო თავი სახლში !

ეს წინადადება გამოიყენებოდა ,,ქართველი ვაჟკაცის“ მიერ , როდესაც დედა გადმოსძახებდა ფანჯრიდან , რა ხმაურია ხომ არ ჩხუბობთ ? ამოდი სახლში . და ა.შ

-რა ხმაურია მანდ ? ხომ არ ჩხუბობთ ?
-შეყავი რა ქალო თავი სახლში !