0

მომხოდა

სიტუაციის შესაბამის განწყობაზე მომიყვანა, ძირითადად გამოიყენება ე,წ "უხასიათობისას" მომხდარი რაიმე ქმედების შემდგომ კარგ ხასიათზე "დადგომისას",

ანას მოსვლამ მომხოდა, გარეთ გამოსვლამ მომხოდა,გაშკამ მომხოდა, გესამ მომხოდა, ბორისამ მაგრად მომხოდა.მამაომ მომხოდა...