არის რამე? - განმარტებები - ბიძერი
0

არის რამე?

დაცინკვის ყველაზე ბანალური და გაბაზრებული ფორმით მოსაწევის მოძიება პიროვნებასთან, რომლისთვისაც ოდესღაც მოგიწევინებია და შენც არ გერიდება

-რამე არიის?
- არა შეჩემა