0

არის რამე?

დაცინკვის ყველაზე ბანალური და გაბაზრებული ფორმით მოსაწევის მოძიება პიროვნებასთან, რომლისთვისაც ოდესღაც მოგიწევინებია და შენც არ გერიდება

-რამე არიის?
- არა შეჩემა

0

არის რამე?

მაგიური სიტყვა რომელიც გამოიყენება ეგრედ წოდებულ "გალიაკში" მოსაწევის ძიების პროცესში.

ზდაროვა, არის რამე ბრატ?