1

ჰაერში დანძრევა

აღნიშნავს იმ ფაქტს რომ გოგოს რომელთანაც სექსით კავდებით, საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს

გინდა ეგ მოგიტყნია გინდა ჰაერში დაგინძრევია