0

ყვერების მოფხანვა

მომენტი როდესაც ადამიანმა აღარ იცის უსაქმურობისგან რაქნას

-რასშვრება გელა?
-რავი, ყვერებს იფხანს და ერთობა