0

შაურმას გადავირტყავდი

ფრაზა რომლის დროსაც პიროვნება საკმაოდ მშიერ მდგომარეობაში საკმაოდ მოზრდილ შაურმას დიდი სიამით და სიამოვნებით შეჭამდა

წამო შაურმა გადავირტყათ