0

დოყელა

გამოიყენება რაიმეს უხვი რაოდენობით შესაფასებლად.

ჰა რამდენი გააძრე შეჩემა ?

დოყელა