მოგი*ყანთ ფრანჩესკო ტოტი და მთელი რომა - განმარტებები - ბიძერი