0

უცვეთელი

მატერია რომელშიც თაობები გაიზარდა და დღემდე კარგად გამოიყურება, ხშირად ვაიგივებთ ჯაჭვის პერანგთან

ნიკა სად არის შენი ნაცრისფერი ჯაჭვის პერანგი