0

ბურგერ შარკი კი არა , სალოებიეა

აფროამერიკელის სიტყვები "დაბოლილებიდან"

- აეხლა მოგე*ყნათ დედა , თქვენი დედა მოვ*ყან , ბურგერ შარკი კი არა , სუფთა სალობიეა , ჩაგი*სით ჩიპსებში.