0

კარტოფილი ხო არ მიგაქ?

ეს ფრაზა გამოთქმულია მგზავრის მიერ ავტობუსს ან სამარშრუტო ტაქსში, ატარებს საყვედურის ხასიათს და მიმართულია მძღოლისაკენ, მის მიერ არაადეკვატური მანევრის შესრულების მიმართ აღშფოთების გამოხატვისთვის.

რაიყო კარტოფილი ხოარ მიგაქ "შეჩემაალა"