1

მაყუთი

იგივე თანხა, ფული, ხშირად დიდი რაოდენობით. მოცემულ მაგალითის შინაარსი შემდეგია: გუშინ სამორინეში ვიყავი და დიდი რაოდენობის თანხა მოვიგე.

"-აუ ბიჭო გუშინ აჭარაში ვიყავი ივანე მაყუთი მოვხსენი დო ხუია"

0

მაყუთი

ფულის შესატყვისი, სინომიმი. ვალუტის არაკონკრეტული ნაირსახეობა რომელიც აერთიანებს თითქმის ყველა ნაცნობ კუპიურას.

რა მაყუთაა ეგ კარგ მო*****ი. აღწერს რომელიმე კონკრეტულ ინდივიდს, რომელიც მყარი ეკონომიკური მდგომარეობით გამოირჩევა.

0

მაყუთი

დიდი ან განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ფული (ნებისმიერი ვალუტა)

მაყუთი იშოვე?