0

გარასხოდება

გარასხოდება არის იგივე თემის(იხილეთ განმარტება) ჩაწვა, ორი დაპირისპირებული მხარის მიერ კონსენსუსამდე მისვლა. გარასხოდება ძირითადად ხდება ჩხუბის შემდეგ, შეიძლება შემდეგ დღეს, მესამე მხარის ჩარევით.

-კაი შეჩემა ნუ ნერვიულობ გარასხოდდებიან რა, ბაჩოა ჩარეული