0

მოკლემეტრაჟიანი ქართული ფილმი

მოკლემეტრაჟიანი ქართული ფილმი, ხელოვნების ერთერთი ცალკეული სფერო რომელსაც ანალოგი არ აქვს მსოფლიოში, , ძირითადი სიუჟეთი 2000 + წლიანი ბავშვების მენტალური პრობლემები.

ქუჩის ბოლო