0

უდედისმტყვნელესი

რაიმე ნივთის ან მოვლენის სუბიექტური ჰიპერბოლიზება

გუშინ უდედისმტყვნელესი ხინკალი მივეცი.