0

ქალიშვილი ხარ?

2010იან წლებში ხშირად დასმული თითქოს უწყინარი შეკითხვა, რომელიც სინამდვილეში გულისხმობს არამხოლოდ დადგენას იმისა ჰქონია თუ არა სექსუალური ურთიერთობა მანდილოსანს არამედ არისთუარა შესაძლებელი დამყარდეს მასთან რაიმე საიხის კავშირი უმეტესად არასულიერი .

-ქალიშვილი ხარ?
-კი
seen