0

რა გინდა დედი კარგია!

ფრაზა იხმარება მაშინ,როდესაც დედაშენი რაღაც ძონძს მოგიტანს და უნდა,დაგარწმუნოს რომ ნამდვილად გიხდება

მართლა როგორ გიხდება