0

ცეცხლის ფასი

ხშირად ამ სიტყვას შეიძლება მოკრათ ყური ბაზარში, გამოიყენება მყიდველის მიერ როდესაც ნივთი ძვირია

-ამას რა ცეცხლის ფასი ააქვს რაიყო
-რაამბავია კაცო რა ცეცხლის ფასი აქვს