0

გამოყლიპარჭებული

რა “გამოყლიპარჭებული” ფეხები აქვს, როდესაც ადამიანს ისეთი გაღუნული, გამონგრეული ფეხები აქვს რომ შიგნით “უღლიანი ღორი” გაეტევა.

მოკლე კაბა ეცვა ნეტა განახა როგორ მიიყლიპარჭებოდა.
იზოს ბიჭს ეს გამოყლიპარჭებული ფეხები ვისგან გამოყვა ნეტა?!