0

თარსი კატა, შავი კატა

მისტიური ფრაზა, რომელიც გამოიყენება ოპონენტის ხელის შესაშლელად.

თარსი კატა, შავი კატა
თარსი კატა, შავი კატა