0

ბოლოს დაგითვლი წიწილებს

ლეგენდის თანახნად ეს სიტყვები ეხებოდა იმ მოსწაველეებს, რომლებიც სკოლაში ზარმაცობდნენ და დედა ამ სიტყვებით მათ შეშინებას ცდილობდა

ანუ შვილს წლის ბოლოს დაერხა