0

შუშუდ

რა ჩემ *ლედ მინდა

რა შუშუდ მინდა შენი ორცხობილა