0

ქუბი

ქუბია თუ ქოუბი ორიგინალში არავინ იცის. მაგრამ ქუბებს ეძახიან მოკლე მეტრაჟიან ვიდეო რგოლებს რომელიც ძირითადად წარმოადგენს ორი სხვადახვა ვიდეო რგოლის შეერთების პროდუქტს.

საკმაოდ გავრცელებული ქართულ კულტურაში

ახალი ქუბების კანალს დავაჯექი.