არ დამაბოლაა - განმარტებები - ბიძერი
0

არ დამაბოლაა

როცა შენს უახლოეს მეგობარს სთხოვე მოსაწევი, მან კი შენი დაკმაყოფილების მიზნით რაღაც გამხმარი ტრუხა ბალახი შემოგატყუა, შენ კი ცნობა არ იცოდი...

.