0

წარმოტყვნა

მოდი პირდაპირ მაგალიპხე გადავიდეთ..... არ გვინდა განმარტებები სიტყვაზე მენდეთ.

-აღდგომას სად ხვდებით?
-ეკლესიაში
-რატომ?
-იმიტომ რომ იესომ წარმოტყვნა ჯოჯოხეთი.