0

ათხადნიაკი

დროის მონაკვეთი როდესაც, ორგანიზმი უბრუნდება თავის პირვანდელ მდგომარეობას, მსუბუქი ნარკოტიკის მიღების შემდეგ, რომელიც ყოველთვის განსხვავებულია, ალკოჰოლთან გაიგივებისთვის კარგი მაგალითია პახმელია

მაგარი *ლე ათხადხადნიაკი აქვს მაგ პლანს